Om Ewa Hägglund Skatte- och Redovisningskonsult AB

Ewa Hägglund Skatte- och Redovisningskonsult AB har ett brett utbud av ekonomiska tjänster, rådgivning och utbildning. Vår målsättning är att ge dig bättre affärer, tryggare framtid och skönare sömn med bättre ekonomi i företaget. Välkommen.

Vi erbjuder tjänster inom ekonomi och administration till små och medelstora företag samt föreningar och stiftelser. Administration av stiftelser sker i samarbete med Swedbank.

Vi är auktoriserad redovisningskonsult och medlem i Sveriges Redovisningskonsulters förbund.

Med centralt belägna kontor i Sundsvall och Ånge finns vi nära våra kunder och levererar tjänster av hög kvalitet med personligt engagemang. Söker du en ekonomisk rådgivare med expertkompetens inom skatter och redovisning? Varmt välkommen till Ewa Hägglund Skatte- och Redovisningskonsult AB.

Affärsidé

Vi ska erbjuda personliga och kvalificerade företagsekonomiska tjänster till små och medelstora företag.

Vision

Vi vill arbeta tillsammans med företagaren och med företaget i centrum för att bidra till ökad lönsamhet och trygghet i deras vardag.