Ewa Hägglund brinner för ekonomi, redovisning och företagande

Drivkraft, kreativitet och framåtriktning utmärker Ewa Hägglund, grundare och ägare av Ewa Hägglund Skatte- och Redovisningskonsult. Att aldrig ge upp är hennes motto och det präglar verksamheten och tjänsterna hennes företag levererar till kund.

- Jag brinner för det jag gör inom ett område som är väldigt nischat. Först trodde jag inte att jag var en företagare, men det visade sig att jag inte bara är en skatte- och redovisningskonsult, jag är en kreativ entreprenör också, säger hon själv.

Ewa är en person som hittar lösningar och ser möjligheter. Det genomsyrar uppdragen och hon är uppskattad av sina kunder som bollplank samt rådgivare när det gäller företagande, skatter och redovisning.

Ewa’s kompetens och specialistområden:

  • Skatterådgivare, utredare, processer rörande inkomstbeskattning, mervärdesskatt, F-skattefrågor, sociala avgifter samt fondförvaltning.
  • Rådgivare vid start av företag, ombildning/byte av företagsform, generationsskiften, avveckling/likvidation.
  • Tidigare anställningar: Skatterevisor på Skatteverket med fokus på företagsbeskattning, 13 år. Handläggare på Bolagsverket, 9 år.
  • Rådgivare anlitad av Trygghetsstiftelsen och Trygghetsrådet.
  • Rådgivare anlitad av NyföretagarCentrum 2004 – 2012.
  • Tillväxtverkets ambassadör för kvinnors företagande, med fokus på att stärka kvinnor med utländsk bakgrund.