Redovisa en rättvisande bild av företagets ekonomi med bokslut utfört av en expert

Säkerställ att ditt företags bokslut blir fackmannamässigt utfört och ger en rättvisande bild av året som gått. Anlita Ewa Hägglund Skatte- och Redovisningskonsult AB.

Bokslutet avslutar den löpande bokföringen under året och redovisar periodens resultat och den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. Att göra bokslut är ofta den mest krävande uppgiften i bokföringen.

Ett årsbokslut för aktiebolag och ekonomiska föreningar ska innehålla förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning samt revisionsberättelse i de fall bolaget omfattas av revisionsplikt. I annat fall ska det innehålla en bokslutsrapport.

Säkerställ att ditt företags bokslut blir rätt utfört med expertkompetens genom att anlita Ewa Hägglund Skatte- och Redovisningskonsult AB.

Kontakta oss på 060-61 61 80 eller skicka e-post till info@ewahagglund.se för ett förutsättningslöst samtal kring ditt behov och vad vi kan erbjuda inom området bokslut.