Starta, ändra och avveckla företag med rätt kompetens för bolagstjänster

Hos Ewa Hägglund Skatte- och Redovisningskonsult AB får du hjälp med bolagsfrågor som registrering, ändringar och likvidering av bolag. Vi tillhandahåller även lagerbolag.

Vi hjälper dig med registrering av företag och upprättar de handlingar som behövs. De bolagsformer vi arbetar med är enskild firma samt juridiska personer som handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, aktiebolag samt stiftelser och fonder på uppdrag av Länsstyrelsen.

Registrering av ändringar i företag är andra tjänster vi utför. Vanliga ändringar kan vara ändring av verksamhet, delägare, styrelse, bolagsordning, stadgar eller aktiekapital.

För dig som vill starta företag snabbt och effektivt tillandahåller Ewa Hägglund Skatte- och Redovisningskonsult AB lagerbolag. Vill du avveckla ditt företag är Ewa Hägglund likvidator och har den rätta kompetensen.

Vi hanterar även ärenden som rör utländska filialer. I samarbete med en ekonomifunktion i Polen ombesörjer vi registrering, redovisning och andra bolagsärenden för svenska företag med filialer och företag i Polen.

Kontakta oss på 060-61 61 80 eller skicka e-post till info@ewahagglund.se för ett förutsättningslöst samtal kring ditt behov och vad vi kan erbjuda inom området bolagsfrågor.